Positioneren en automatiseren kun je leren. Ik ben dié coach die jou daarin meeneemt, met als resultaat: een winstgevend bedrijf.

Wat is hypnose?

Om hypnose te begrijpen moet je eerst een aantal vooronderstellingen begrijpen. We zijn namelijk allemaal al wel eens in hypnose geweest. Ja, ook jij. Hoe dat kan? Omdat er 4 verschillende stadia in hypnose zijn. En het eerste stadium ervaren we dagelijks.

De vier stadia van hypnose

  1. Lichte hypnose (trance)
  2. Diepe hypnose (somnambulisme)
  3. Hypnotische coma* (esdaile state)
  4. Hypnosleep

*coma = niet de coma zoals wij die als medische term kennen.

Het vierde stadium, de hypnosleep, is een beetje een vreemde eend in de bijt. Dit is eigenlijk een staat waarin je ‘slaapwandelt’. Deze hypnosestaat kan alleen opgewekt worden vanuít een slaaptoestand. Als het lukt, is de gehypnotiseerde persoon daarna hoog-ontvankelijk voor suggesties. De laatste twee stadia worden niet tijdens coaching gebruikt. De eerste twee stadia lenen zich daar wel uitstekend voor.

Hypnose opwekken

Hypnose is geen magie of iets anders onwerkelijks. Het is simpelweg contact maken met je onderbewustzijn. Ook dat is geen gek iets, dat doe je namelijk al de hele dag door. Neem bijvoorbeeld de zin: “De kat zit op de trap“. Om deze woorden daadwerkelijk te begrijpen duikt jouw brein ‘naar beneden’ om dat te kunnen begrijpen. Iedereen ziet wat anders. Misschien zie jij een zwarte kat en ik een rode. En misschien zij jij een steile trap en ik een wenteltrap. Dankzij plaatjes en herinneringen – en nog veel meer – uit je onderbewustzijn, kun je de zin “De kat zit op de trap begrijpen“. Datzelfde doet je brein met alles in je leven. Maar wat als die plaatjes, herinneringen en al dat andere in jouw onderbewustzijn je momenteel niet langer dienen? Hoe verander je dat dan?

Daar komt hypnose aan te pas.

Hypnose opwekken gebeurt in 7 stappen. Jij hebt – en blijft –  daar altijd zélf de volledige controle over houden.
Dat je tijdens de hypnose niet meer weet wat je doet is een fabeltje.

Vaak zie je in televisieshows waar hypnose wordt gebruikt wél hoe dit live gebeurt, maar niet wat daarvoor is afgesproken. Iemand kan alleen in ‘trance’ gaan als diegene dat ook zelf aangegeven heeft te willen. Dat is voor de show al gebeurt. Vóór de show is die persoon dan ook –  bewust of onbewust – geprimed door de hypnotiseur: Priming is het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere respons in het brein oproept als die stimulus eerder waargenomen is. Priming wordt beschouwd als een van de manifestaties van het impliciete, of niet-declaratieve geheugen (Wikipedia).

Let op de subtiele schoudertikjes door de hypnotiseur op Dennis Weening zijn schouder. Deze zijn geprimed. Met andere woorden: zodra de hand op Dennis zijn schouder belandt, haalt zijn brein daar razendsnel de herinnering bij op die de hypnotiseur hem – eerder al –  heeft gegeven. Het kan zijn dat Dennis zich hier bewust van is, maar het is waarschijnlijker dat dit ‘zaadje’ onbewust is geplant.

Positioneren en automatiseren kun je leren. Ik ben dié coach die jou daarin meeneemt, met als resultaat: een winstgevend bedrijf.