kwantumveld

Het kwantumveld: over spiritualiteit en werkelijkheid

6 Shares
6
0
0

Één van mijn favoriete citaten is: “We zijn geen mensen met een spirituele ervaring, we zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring”. Ik moet eerlijk bekennen dat, toen ik dit citaat voor de eerste keer las, ik nog niet volledig begreep wat ermee bedoeld werd. Maar naarmate ik me steeds verder verdiepte in de werking van ons brein en en in de werking van onze geest; in nlp; in hypnose én in regressie, begon ik te merken dat ik er steeds meer duiding aan kon geven. 

Want: wat of wie zijn we eigenlijk? Zijn we allemaal anders of allemaal hetzelfde? Het antwoord op die vraag is nooit éénduidig. En dat fascineert me. In mijn zoektocht naar antwoorden ontdekte ik de niveaus van ‘zijn’ en het kwantumveld.

De niveaus van ‘zijn’

De meeste van ons leven in een wereld (lees: werkelijkheid) die ook wel ‘de derde dimensie’ genoemd wordt. Die dimensie* wordt gekenmerkt door een besef van ruimte (lengte x breedte x diepte) en een lineair verloop van tijd. Het driedimensionale bewustzijn is daarop ingericht. En jouw wereld wordt bepaald door het bewustzijn dat je hebt.

*Een dimensie is een staat van bewustzijn die voor een bepaalde groep beschikbaar is. Deze dimensie vibreert in resonantie met bepaalde frequenties, waardoor je deze kunt ervaren. Je kan een dimensie zien als een bestaansveld binnen het universum met verschillende spelregels waarin je kunt ervaren en creëren met als doel om spiritueel te groeien. (Bron: mens-en-gezondheid.infonu.nl)

In de derde dimensie speelt persoonlijkheid een belangrijke rol. En daarmee kom ik weer terug op de verschillende niveaus van ‘zijn’, want persoonlijkheid is er daar slechts één van. Jij bent ‘opgebouwd’ uit een aantal bestaanslagen. Die opbouw ziet er als volgt uit.

 • Eenheid, het Al-Ene (Unitas)
  Je bent één met alles en iedereen, omdat alles energie is. Alles wordt met elkaar verbonden door een quantum mechanisch veld. Je kunt dit zien als een collectief bewustzijn van heelal, mens, dier en natuur zien, waar jij onderdeel van uitmaakt. (Ik noem dit voor het gemak even ‘Unitas’). Het is een oneindige zee waarvan jij slechts één druppel bent. Maar tegelijkertijd ook: zonder jou als druppel is de zee niet compleet.
 • Je ziel (Hogere Ego)
  Je ziel is een stukje uit de ‘Unitas’ dat zich kan afscheiden van de rest. Die ene druppel. Dit is je Hogere Ego (Ego = ik). 
 • Je hogere zelf (verbinding /intuïtie)
  Je hogere zelf vormt de verbinding tussen je Hogere Ego en je Lagere Ego. Dit deel van jou bevindt zich altijd een dimensie hoger dan je Lagere Ego, waardoor het overzicht kan behouden. Het kan je helpen groeien. Zie het als je gids, die je kan inzetten wanneer je hem nodig hebt om spiritueel te groeien. Nog vóórdat je leert om bewust van je hogere zelf gebruik te maken, gidst het je al door middel van intuïtie.
 • Je persoonlijkheid (Lagere Ego)
  Je persoonlijkheid is datgene wat je op aarde hebt gecreëerd. Je persoonlijkheid zit verankerd in je brein. Dit wordt ook wel je Lagere Ego genoemd. Dit niveau bepaalt de menselijke ervaring die je op aarde hebt.

Kwantum…wattes?

Een pseudowetenschappelijke uitleg voor al het bovenstaande is de de kwantumtheorie, die o.a. bestaat uit de quantummechanica (het onderzoek naar kwantumtheorieën), de quantumfysica (invloed van deeltjes op ons lichamelijke en mentale welzijn) en het kwantumveld (de overtuiging dat alles energie is).

Wetenschapsplatform Scientias schreef een artikel over het onderzoek naar kleine deeltjes – vol energie: “De quantummechanica: onbegrijpelijk, maar o zo fascinerend”. 

In dat artikel legt professor Ton van Leeuwen, werkzaam aan de TU Eindhoven, uit dat er in de quantummechanica eigenlijk geen simpele uitspraken te doen zijn zoals “Voorwerp A bevindt zich op deze plek”. In de quantummechanica kunnen alleen waarschijnlijkheidsuitspraken gedaan worden. Dus: de kans dat voorwerp A zich op deze plek bevindt, is (bijvoorbeeld) 25 procent. “Maar als je dus niet precies weet waar het voorwerp zich bevindt, kan het eigenlijk op twee plekken tegelijk zijn,” gaat Van Leeuwen verder. En experimenten met kleine deeltjes* onderschrijven dat. Maar wanneer je die experimenten herhaalt met al iets grotere – aan elkaar gebonden – deeltjes, zoals atomen (die bestaan uit een positief geladen kern met daaromheen negatief geladen elektronen en niet geladen neutronen), wordt het al vele malen lastiger om het effect van deeltjes – die op twee plekken tegelijk kunnen zijn – opnieuw te creëren.

*Die kleine deeltjes zijn elektronen. Elektron – Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (scheikunde) (elektrotechniek) (elektronica) één van de buiten de kern van het atoom gelegen elementaire deeltjes, het lichtste deeltje met een elektrische negatieve lading ♢ De elektronen kunnen lading doorgeven. Hier lees je – in simpele taal – meer over elektronen: WikiKids.

Kun je op twee plekken tegelijkertijd zijn?

Stel je nu eens voor… dat je ziel bestaat uit – voor het oog onwaarneembare – elektronen en nóg kleinere deeltjes. En dat deze zich gebonden hebben als atomen en moleculen, die jouw lichaam hebben gevormd. Dit is geen gekke gedachte, toch? Ze zeggen immers weleens dat je ziel je lichaam verlaat nadat je komt te overlijden, maar zou je dat dan kunnen zien? Nee. Net zoals je hele kleine deeltjes niet kunt zien. Niet met het blote – menselijke – oog, althans. Maar als je ziel uit elektronen en nog kleinere deeltjes zou bestaan en deze op 2 – of meer – plekken tegelijkertijd kunnen zijn, zou dat dan ook betekenen dat je ziel in wezen op meerdere plekken tegelijkertijd kan zijn? 

En daar wordt het interessant, want dan kom je op de theorie van parallelle levens. Dan zou jij als persoonlijkheid, je lagere ego, zomaar slechts 1 fractie kunnen zijn van je volledige ziel, je hogere ego. Waar is de rest dan? Of gekker nog: wie is de rest dan? In theorie zou het dan zomaar kunnen dat je buurman of buurvrouw een ander stukje van jouw ziel is, die weer een andere persoonlijkheid (lager ego) heeft gecreëerd. Say whut?! Zouden ze dat misschien ook bedoelen als ze het hebben over soulmates?

Je snapt: hoe langer je hierover nadenkt, hoe merkwaardiger het wordt.

Kwantumenergie

Ken je die uitspraak “Alles is energie”? Quantumcoach Anja Zerrouk schreef hier een mooie uitleg over op haar website: “Met de komst van deze kwantumfysica is duidelijk geworden dat atomen bestaan uit zowel deeltjes (0,00000..1%) als golven (99,99999..%). Deze golven zijn in beweging en alles dat in beweging is, is energie. Grootheden zoals energie komen niet in willekeurige hoeveelheden voor, maar in discrete pakketjes, ‘kwanta’. Vandaar ook de naam kwantumfysica.”

Als je al het tastbare in de wereld analyseert, is alles, waaronder de lucht, het water en zelfs ons eigen lichaam, opgebouwd uit atomen – en uit deeltjes die zelfs nog kleiner zijn dan dat. Je hebt zojuist gelezen dat atomen bestaan uit deeltjes én uit golven (dus: energie). Dus jij BENT energie. En alles om je heen is energie. Ook hetgeen je niet kunt waarnemen (dat heeft te maken met de trillingssnelheid van energie: vibratie). En al die energie beweegt voortdurend. Maar op welke schaal? Waarnaartoe? En hoe oefen je er invloed op uit?

DNA:
Is een extreem lang molecuul dat genetische informatie bevat

Moleculen:
Bestaan uit atomen

Atomen:
Bestaan uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (niet geladen) in de kern en elektronen (negatief geladen) daaromheen.

Protonen, neutronen en elektronen:
Bestaan altijd uit drie quarks (bron)

Quarks:
Worden bijeen gehouden door gluonen (bron)

Anja Zerrouk legt verder uit: “Wij zijn dus allemaal onderdeel van een groot veld aan energie: het kwantumveld. Deze energie kun je ook zien als data. Energie is er altijd en gaat nooit verloren. Dit betekent dus dat alles op dit moment aanwezig is. Alles is in potentie nu aanwezig. Daarom wordt het kwantumveld ook wel het veld van de oneindige potentie genoemd.

Maar je snapt als energie nooit verloren gaat en alles op dit moment aanwezig is, dat dit véél te veel is voor ons als mensen om het zintuiglijk en analytisch te kunnen verwerken. Onze zintuigen pikken alleen datgene op dat matcht met o.a. onze verwachtingen, overtuigingen, ervaringen en energie. Zie het alsof je door een koker naar de realiteit kijkt. Jij ziet maar een héél klein deel van wat er daadwerkelijk mogelijk is. Jij ziet als het ware jouw ‘zie je wel’-momentjes.” En je bent tegelijkertijd blind voor al het andere…

Jouw vibratie (trillingsfrequentie) = jouw werkelijkheid

Jij bestaat uit deeltjes die trillen/vibreren. Alles in deze wereld heeft een eigen trillingsfrequentie die we aanduiden met ‘Hertz’. Hoe hoger de trillingsfrequentie, (dus hoe sneller iets trilt) hoe minder zichtbaar het is voor het menselijk oog. Ik geloof daarbij dat wij energetische wezens van licht zijn. Oftewel: we hebben van nature een hele hoge trillingsfrequentie, en naarmate we daar dichter toe (terug)komen komen we oom dichter bij onze ziel, ons ‘ware zelf’. 

Maar, hoe doe je dit nu? 

Je kunt je eigen trillingsfrequentie (van jou als mens) beïnvloeden door diverse factoren, zoals de toestand van je fysieke lichaam, je emoties en je gedachten. Negatieve gedachten hebben een hele lage trillingsfrequentie. Frustraties, boosheid, verdriet en wrok hebben lage trillingsfrequenties. Liefde, vreugde en dankbaarheid hebben hoge trillingsfrequenties. Dit kan aan de hand van een EEG (hersenscan) gemeten worden. 

Ook bepaalde voeding, zoals suiker of fastfood heeft een lage trillingsfrequentie. Terwijl als je verse, biologische groenten en fruit (dus onbespoten en in zijn natuurlijke staat) direct van de boom en het land eet, is de trillingsfrequentie ervan zeer hoog. Alle voedingsstoffen in wortel, stengel, blad en vrucht komen (in)direct van het licht van de zon. Wij eten dus als het ware het vloeibare licht van de zon, wat zeer heilzaam is voor ons lichaam en ons geestelijk welzijn. Wil je meer over trillingsfrequenties van voeding weten? Lees dan dit artikel eens van Tanja Ortmans. 

Hogere trillingen verteren letterlijk lagere trillingen. Hogere trillingen transformeren lagere trillingen.

Maar het allerbelangrijkste om van dit alles te onthouden is dat licht gelijkstaat aan liefde. En daarmee onthult “liefde overwint alles” één van de grootste mysteries van de schepping. Hoe meer licht je in je hebt, hoe hoger je trilling(sfrequentie). Die je weer in staat stelt je leven te beheersen en de volmaakte werkelijkheid om je heen te manifesteren. 

Schumannresonantie 

Ik heb het hierboven vooral over een individuele trillingsfrequentie gehad, maar er is ook nog een collectieve trillingsfrequentie: die van Moeder Aarde. Dit wordt de Schumannresonantie genoemd: een elektromagnetisch veld op ongeveer 65 kilometer van de aarde. Deze trillingsfrequentie bleef jarenlang stabiel op 7,83 Hertz, totdat hij in na 2012 ineens naar 36+ Hertz schoot. Wat daar bijzonder aan is, zijn twee dingen:

 1. Astrologisch gezien zijn we eind 2012 van het Vissen-tijdperk overgegaan naar het Aquarius-tijdperk. Het Aquarius-tijdperk staat in het teken van liefde, eenheid, waarheid, bewustzijn en spiritualiteit. Het is één van de twaalf grote tijdperken die de namen hebben van de twaalf tekens uit de dierenriem. Elk tijdperk duurt 2150 jaar, en maakt deel uit van een cyclus van in totaal 25800 jaar.
 2. De Schumannresonantie wordt ook wel de hartfrequentie van Moeder Aarde genoemd. Die frequentie schommelt, maar is dus de afgelopen jaren sterk verhoogd, wat betekent dat we collectief steeds meer naar een nieuw bewustzijn toe bewegen. Een soort bewustzijnsevolutie. Mensen worden gevoeliger en gaan steeds meer vanuit hun hart leven. Ze krijgen steeds meer behoefte aan zelfontplooiing & contact met de natuur in plaats van het genereren van zoveel mogelijk materiële welvaart. Dit is nu al duidelijk zichtbaar. Zo schieten de yogascholen en coaches als paddenstoelen uit de grond en zijn biologische winkels inmiddels in bijna elke stad te vinden.

Individuele en collectieve trilling – en interactie

Onze eigen gedachten/emoties, woorden en handelingen, maar ook die van anderen, beïnvloeden onze eigen trillingsfrequentie. Ze zijn de katalysator achter onze werkelijkheid. Daarom moeten we ervoor waken dat we de negatieve gedachten en handelingen van onszelf en anderen niet tot ons door laten dringen op een energetisch niveau, maar dat we wél blijven opstaan voor de positieve gedachten en handelingen. En dat we liefde delen. Want liefde = licht en verteert duisternis. “Let there be light”.

Ps. Als we kijken naar Einsteins wereldberoemde vergelijking E=MC² lezen we hier uit dat energie (E) en materie (M) gelijkwaardig zijn. Einstein wist toén al wat de quantummechanica  nu nog aan het onderzoeken is.

Boektips over dit onderwerp

Wil je meer weten over het kwantumveld, trillingsfrequenties en het 3D en 5D bewustzijn? Dan heb ik een aantal fijne boektips voor je!


En het boek van Roy Martina & Giovanni Eleonora, In 10 stappen naar een radicale quantum mindshift” is ook een echte aanrader! Deze kun je via Marktplaats of via de website van Giovanni Eleonora kopen.

Een passage uit het boek ‘In 10 stappen naar een radicale quantum mindshift’, p. 16:
“Daar waar wij via de oude natuurkunde (Newtoniaanse wetten) dachten dat wij alleen uit materie bestonden, zien wij nu dat wij bestaan uit pulserende, energetische vibraties, waar jij invloed op kunt uitoefenen. Het is wat jij doet met jouw energie en jouw bewustzijn dat maakt welke uitkomsten jij zult ervaren. Zelfs al ben jij je er niet van bewust. De principes van het universum hebben invloed op elk aspect van jouw leven, zoals jouw carrière, jouw financiën en jouw relaties.”

6 Shares
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like