De Birkman® Methode

De Birkman Methode

De Birkman Methode staat voor een psychometrisch instrument dat begin jaren ‘50 ontwikkeld is door Roger W. Birkman, een Amerikaanse organisatiepsycholoog in Houston, Texas. Wat De Birkman Methode doet, is de conditionering van mensen uitmeten op basis van iemands percepties (zelfperceptie en sociale perceptie) en interesses.

De Birkman Methode

Waarom doe jij wat je doet? En waarom ben jij zoals je bent? De Birkman Methode helpt je de antwoorden op deze vragen te formuleren aan de hand van een persoonlijkheidstest: het psychometrisch instrument. Die wordt de ‘Birkman questionnaire’ genoemd. Dit is een vragenlijst van 298 vragen.

Nadat je deze vragenlijst hebt ingevuld ontvang je een Birkman Signature Rapport die jouw unieke persoonlijkheidsprofiel toelicht op 10 interessegebieden en 9 gedragscomponenten. Een getrainde en gecertificeerde Birkman Professional koppelt jouw unieke persoonlijkheidsprofiel in een 1-op-1 gesprek aan je terug.

Jouw conditionering en gedragspatronen

Vanaf het moment je als baby verwekt werd (in de baarmoeder) begonnen jouw hersenen zich te vormen. Dat doet het bij ieder mens hetzelfde, namelijk op twee manieren: 1) door te groeien in omvang tot ca. je 25ste levensjaar, en 2) door neurale netwerken aan te leggen. Die neurale netwerken worden gevormd door – bijvoorbeeld – je opvoeding, je onderwijs, de taal die je aangeleerd krijgt, je ervaringen in het leven, et cetera. Jouw neurale netwerk is als (jong)volwassene volledig gebaseerd op de zintuiglijke input die je in jouw leven hebt ontvangen en daarom altijd uniek. Je hersenen gebruiken ál deze geregistreerde informatie in de vorm van neurale netwerken vervolgens als onbewuste gedragspatronen om je door het leven te gidsen. Zonder deze neurale netwerken zou je niet kunnen functioneren, want dan zou je elke dag alles opnieuw moeten leren. Tegelijkertijd vormen de opgebouwde neurale netwerken ook jouw persoonlijkheid. Ze bepalen hoe je de wereld ziet (je wereldbeeld/percepties) en hoe je daar vervolgens naar handelt.

Door jouw percepties te meten kan De Birkman Methode een diepgaande persoonlijkheidsanalyse van jou (op)maken.

Roger W. Birkman werd geboren op 1 februari 1919 in Mercedes, Texas (Verenigde Staten). Als jongvolwassene diende hij als luchtpiloot van een B-17 bommenwerper tijdens de Tweede Wereldoorlog*. In die periode merkte hij op dat, hoewel alle piloten één en dezelfde briefing kregen, dit tóch leidde tot een verschil in interpretatie. Hij raakte gefascineerd door de vraag waarom dit zo was. Eenmaal terug in Texas begon hij aan een studie organisatiepsychologie. Tijdens die studie deed hij onderzoek naar het verschil in perceptie van mensen. En in 1951 publiceerde hij uiteindelijk zijn proefschrift: ‘The test of social comprehension’. Dit was destijds de eerste introductie van wat we nu kennen als De Birkman Methode. Roger Winnifred Birkman overleed op 26 maart 2014. Zijn dochter, Sharon Birkman, staat nu aan het hoofd van Birkman International Inc. De methode wordt inmiddels in meer dan 50 landen gebruikt, o.a. door Apple, Google, Coca Cola, NASA, Siemens en verschillende bestuurders en politici.

*Birkman werd op 27 mei 1944 tijdens een vlucht over België samen met andere bemanningsleden door nazi’s uit de lucht geschoten. Vijf bemanningsleden – waaronder Roger – konden er ontsnappen en vijf werden er krijgsgevangen genomen. In Moerbeke is hiervoor een gedenkplaat geplaatst.

De Birkman Methode geschiedenis

Wat De Birkman Methode NIET is

Wat De Birkman Methode NIET is, is een persoonlijkheidstest. Er is namelijk geen goed of fout als het om persoonlijkheid gaat. Jij bent zoals je bent – en het enige wat Roger W. Birkman wilde, is je daar inzicht in geven. Zodat je eventueel kunt ingrijpen in onbewuste gedragspatronen die jou vroeger wel dienden, maar nu niet meer. Daarnaast is De Birkman Methode ook géén type indicator. Birkman doet geen uitspraken over wat voor ‘type’ je bent of wat voor ‘kleur’ je bent – of in je hebt. De Birkman persoonlijkheidheidsanalyse maakt altijd een uniek profiel van jou op en legt jouw persoonlijke sterktes, je behoeften (jouw verwachtingen van je directe omgeving), je persoonlijke communicatie-opgaven en je blinde vlekken bloot. De Birkman Methode is er dus echt op gericht om jou persoonlijk te laten groeien; op een manier die bij jou past.

Het idee achter deze aanpak

De Birkman Methode zorgt voor meer:

    • Zelfinzicht en zelfacceptatie
    • Persoonlijke verantwoordelijkheid
    • Invloed (op jezelf en anderen)
    • Wederzijds respect
    • Verbeterde samenwerkingen

Én het helpt je om ongezonde of niet-helpende gedragspatronen van jezelf te doorbreken.